Wspólny rozwój produktu

Wspieramy inżynieryjnie uprzemysłowienie koncepcji klientów. Wykwalifikowany i kompetentny zespół inżynierów i kierowników projektu blisko współpracuje z naszymi partnerami. Doskonałe wykształcenie, zaawansowana technologia, optymalne planowanie, zapał do samodoskonalenia i otwartość to fundamenty naszych możliwości. Pomagamy zoptymalizować projektowanie wyrobu pod kątem przyszłego procesu produkcyjnego. Ścisła współpraca z klientem nad rozwojem produktu przynosi efekty!

Wiedza fachowa Rosti Poland odegrała kluczową rolę w optymalizacji wyrobu oraz procesu produkcyjnego. Pozwoliło to na szybsze ukończenie projektu i tym samym wcześniejsze niż oczekiwaliśmy wprowadzenie produktu na rynek." 

Kees Donkers,
Director New Product Introduction Supply Europe, Philips Consumer Lifestyle