Jakość

Najwyższy poziom jakości. Sukcesy we współpracy ze światowymi liderami  wymagają ciągłej zgodności z najwyższymi standardami jakości zarówno z perspektywy produktu jak i procesu. 

Rosti Poland posiada tradycję dostarczania estetycznych, wysoce precyzyjnych części. Aby utrzymać najwyższe standardy, bez przerwy monitorujemy naszą wydajność procesu (CPK). Używamy zaawansowanych instrumentów takich jak spektrofotometry, ”color cabinets”, pomiar laserowy 3D. 

To więcej niż jakość produktu. Rozumiemy wagę w pełni kontrolowanego procesu od projektu części po zmontowany i zapakowany wyrób gotowy. Aby to zapewnić, aktywnie stosujemy takie metodologie jak (Design) Failure Mode and Effects Analysis (D)FMEA, Six Sigma, 8D i SPC. Współpracujemy też z laboratoriami Politechniki przy testowaniu materiałów. 

Co roku niezależna firma certyfikująca, SGS przeprowadza audit i potwierdza naszą pełną zgodność z ważnymi standardami ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004. Ponadto pomyślnie przeszliśmy audit RDW, CIG 23, WQA mamy także certyfikat UL. Nasi klienci auditują nas również pod względem zapewnienia jakości procesów, standardów społecznych i środowiskowych, które przeważnie wykraczają poza ogólne wymogi.

Zgodność nie wystarczy. Chcemy stale usprawniać i aktywnie stosować takie metodologie jak Lean Manufacturing i Six Sigma. Oczywistym jest, że zapewniamy czyste i bezpieczne środowisko wszystkim naszym współpracownikom. Nowa fabryka ułatwia nam ciągłe doskonalenie się. 

Oferujemy produkty wysokiej jakości w krótkim terminie. To zobowiązanie wobec naszych partnerów."