Zarządzanie projektem

Zarządzamy każdym krokiem w procesie dostarczania rozwiązania. Od zrozumienia Twoich wymagań, opracowania rozwiązania i jego implementacji, łącznie z dostawą produktu do Twojego magazynu.  Nasi doświadczeni i oddani menadżerowie projektu zapewniają, iż do projektu oddelegowani zostaną ludzie o właściwych kompetencjach i umiejętnościach. Prowadzą oni zespoły, uzgadniają z Tobą najistotniejsze zagadnienia projektu i zarządzają jego wdrożeniem. Są Twoim głównym kontaktem podczas trwania projektu, niezależnie, czy jest to  transfer narzędzi, modyfikacja produktów czy wprowadzeniu na rynek zupełnie nowego wyrobu. 

Rosti Poland to profesjonalna firma ludzi młodych z aspiracjami, oddanych i zmotywowanych. Doskonale zaplanowany projekt i zawsze poinformowany zespół gwarantował maksymalną jakość produktu i sprawny proces produkcji. Oczekiwane standardy jakości są zawsze dotrzymywane i konstruktywnie omawiane. Doceniamy wyśmienitą współpracę z Rosti Bianor i ich optymalną odpowiedź na nasze potrzeby."

Tibor Kocsis
Development Waste Systems, Blanco